PRZYCZYNY MARTWICY

Martwica powstaje na skutek: – 1) bezpośredniego działania na tkanki czynników uszkadzających, – 2) odcięcia dopływu krwi do tkanek.

Do bezpośrednich czynników szkodliwych, wywołujących martwicę tkanek, należą wszystkie czynniki chorobotwórcze działające w dużym natężeniu:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>