Reakcje alergiczne

Reakcje alergiczne i hematologiczne występują bardzo rzadko. Opisywano agranulocytozę, skazę krwotoczną z małopłytkowością lub bez niej. Odnotowano też przypadki zwłóknienia pozaotrzewnowego i odwracalnego wyłysienia.

Wymienia się także: suchość oczu lub jamy ustnej, różnego rodzaju zmiany skórne (włącznie z zaostrzeniem łuszczycy), a także obecność przeciwciał przeciw- jądrowych.

Pindolol, jako lek o stosunkowo silnie wyrażonej aktywności sympatomimety- cznej, może wywoływać kurcze mięśni oraz tremor.

Labetalol może powodować dodatkowo: hipotonię ortostatyczną (szczególnie po podaniu dożylnym lub zastosowaniu większych dawek), uszkodzenie wątroby, żółtaczkę, gorączkę lekową, miopatię oraz objawy tocznia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>