ROLA SOLI MINERALNYCH W USTROJU

Sole mineralne nie są dla ustroju materiałem energetycznym, odgrywają jednak bardzo ważną rolę jako materiał budulcowy (sole wapnia i fosforu), jako katalizatory ora’z jako czynniki utrzymujące stałość środowiska wewnętrznego ustroju.

Niektóre sole mineralne, jak np. żelazo, arsen, jod, występują w ustroju w postaci związków z białkiem (hemoglobina, mioglobina, tyreoglobina).

Inne, jak np. sód, chlor, potas, wapń, działają przede wszystkim w postaci związków nieorganicznych. Mają one zdolność rozszczepiania się na jony, dzięki czemu spełniają rolę elektrolitów. Niektóre związki mineralne znajdują się w ustroju w bardzo nieznacznych ilościach, mimo że spełniają ważną rolę fizjologiczną. Natzywamy je pierwiastkami śladowymi lub „nieorganicznymi witaminami”. Należą do nich miedź, mangan, brom, jod, kobalt, nikiel,, cynk i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>