Rozmiękanie kości

Rozmiękanie kości (osteomalacja) jest to postać hipo- witaminozy, pojawiająca się najczęściej u kobiet w ciąży, kiedy ubogie w witaminę D pożywienie nie może wystarczyć na potrzeby matki i rozwijającego się w niej płodu. W tych warunkach w walce o cenną witaminę zwycięża płód kosztem matki. Dochodzi do odwapnienia jej kości, które stają się miękkie i ulegają odkształceniu, przy czym największym zmianom ulega miednica.

Niekiedy hipowitaminoza D może się poza tym objawiać w postaci swoistej tężyczki, towarzyszącej krzywicy lub rozmiękaniu kości.

Nadmierna podaż witaminy D (hiperwitaminoza D), występująca wyłącznie po jej przedawkowaniu leczniczym, doprowadza do wzrostu poziomu wapnia we krwi i osadzania się go w nerkach, mięśniach i płucach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>