Rozpad białek

Rozpad białek ustroju odbywa się w związku z procesami życiowymi komórek i tkanek. Główną rolę w procesach rozkładu białek – podobnie jak w procesach ich syntezy – odgrywa wątroba.

W komórkach wątrobowych odbywa się tzw. dezaminacja aminokwasów, polegająca na odczepianiu od nich azotu w postaci amoniaku, z którego wątroba wytwarza następnie mocznik, produkt końcowy, ulegający wydalaniu. Bezazotowa pozostałość aminokwasu zostaje bądź spalona na dwutlenek węgla i wodę z wytworzeniem odpowiednich ilości energii, bądź też zostaje wykorzystana do syntezy węglowodanów i tłuszczów oraz aminokwasów ustrojowych. Wśród aminokwasów są jednak takie, których ustrój nie potrafi sam syntetyzować, które w gotowej postaci muszą być dostarczone z pokarmami – są to tzw. aminokwasy egzogenne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>