Rozrost patologiczny

Rozrost patologiczny występuje np. w przebiegu przewlekłych zakażeń w układzie limfatycznym węzłów chłonnych i śledziony. Bardzo często rozrost występuje równocześnie z przerostem, jak np. w przypadku akromegalii, która jest przerostem i rozrostem obwodowych części ciała (kończyn, żuchwy,

języka). Innym przykładem jest tzw. słoniowacizna (ele- phcinthiasis). Jest to przerost i rozrost tkanki łącznej kończyn, powstający wskutek przewlekłego obrzęku.

O d r o s t (legeneiatio) jest to proces polegający na odbudowie zużytych lub utraconych przez ustrój komórek, tkanek lub narządów. Odrost występuje zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>