ROZROST

Rozrost (hypeiplasia) jest to proces, polegający na intensywnym rozmnażaniu się komórek danej tkanki, przy czym wskutek zwiększenia się liczby komórek ulega powiększeniu cały narząd.

Rozróżniamy rozrost fizjologiczny i patologiczny. Rozrost fizjologiczny zachodzi np. w układzie ery- troblastycznym szpiku kostnego pod wpływem obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu, w błonie śluzowej macicy przed jajeczko- waniem itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>