Ryzyko wystąpienia tych objawów

Zagadnieniem wymagającym osobnego omówienia są objawy, jakie mogą wystąpić po nagłym odstawieniu LBA u chorych na dusznicę bolesną. Stwierdzono, że u nielicznych chorych, którym leki te odstawiono gwałtownie, narastały objawy dusznicy bolesnej, pojawiały się ciężkie zaburzenia rytmu, zawał serca, a nawet śmierć.

Ryzyko wystąpienia tych objawów jest stosunkowo małe. Narażeni są na nie zwłaszcza chorzy z ciężką niewydolnością wieńcową oraz osoby, u których leki P-adrenolityczne dały wyraźną poprawę. Wobec powszechności występowania choroby niedokrwiennej serca, stosując LBA, niezależnie od wskazania, należy chorego poinformować o potrzebie ciągłego i regularnego przyjmowania leku. Odstawienie leczenia powinno być stopniowe w okresie 1-2 tygodni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>