Skuteczność sotalolu

LBA znajdują coraz szersze zastosowanie w leczeniu różnych komorowych zaburzeń rytmu serca. Zdolność supresji przedwczesnych pobudzeń komorowych wyrażoną minimum 75% eliminacją ich dobowej liczby i ponad 90% redukcją form zwielokrotnionych, ma miejsce u 40-60% chorych leczonych klasycznymi

LBA. Skuteczność sotalolu jest trochę większa. LBA są szczególnie skuteczne w leczeniu przedwczesnych pobudzeń komorowych, gdy zwiększona aktywność ad- renergiczna decyduje o mechanizmie arytmii lub chorobie podstawowej. Mogą więc znaleźć zastosowanie u osób z chorobą niedokrwienną serca, kardiomiopatią przerostową, zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>