Sotalol

W badaniach doświadczalnych niektóre LBA wykazują nieswoiste działanie błonowe, zwane inaczej chinidynopodobnym. Z elektrofizjologicznego punktu widzenia polega ono na hamowaniu fazy 0 potencjału czynnościowego (szybki prąd sodowy) i jest niezależne od konkurencyjnego wpływu amin katecholowych. Ujawnia się jedynie przy dużych stężeniach leków. Współcześnie uważa się, że działanie błonowe LBA nie ma znaczenia klinicznego.

LBA o działaniu złożonym, oprócz działania P-adrenolitycznego mają inne istotne właściwości farmakodynamiczne. Sotalol istotnie wydłuża czas trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia sercowego i ma odmienne od pozostałych LBA właściwości elektrofizjologiczne. Labetalol i celiprolol rozszerzają naczynia krwionośne. Labetalol jest lekiem blokującym zarówno receptory p, jak i oc. Działanie celiprololu jest bardziej złożone – jest on lekiem wybiórczo blokującym receptory Pt z aktywnością Pj sympatomimetyczną w małych dawkach i aktywnością P2 sympatomimetyczną w dawkach większych. Ponadto ma pewną aktywność blokującą receptory a2-adrenergiczne oraz nie-swoiste działanie rozszerzające naczynia krwionośne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>