Sródtkankowe wytrącanie soli mineralnych

Zasadniczą rolę w patologii odgrywa śródtkankowe wytrącanie soli wapnia, które nazywamy wapnie niem (calciticatio). Zwapnieniu ulegają przede wszystkim tkanki martwe: obumarłe ogniska gruźlicze (tzw. serowate), zawały, zakrzepy wewnątrznaczyniowe. Wapnieją również tkanki zwyrodniałe, jak np. ogniska zwyrodnienia szklistego w błonie wewnętrznej tętnic w przebiegu miażdżycy. Przykładem zwapnienia tkanek zapalnie zmie-nionych jest zwapnienie worka osierdziowego jako zejście włólc- nikowego zapalenia osierdzia. Powstaje wówczas tzw. serce pancerne.

Sródtkankowe wytrącanie soli kwasu moczowego występuje poza tym w przebiegu dny moczanowej. Wytrącanie soli mineralnych w wolnych przestrzeniach ciała

Wytrącanie soli mineralnych w wolnych przestrzeniach ciała, głównie w przewodach gruczołowych, prowadzi do powstania kamieni lub piasku. Zaburzenia te nazywamy k amicą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>