Stosuje się go doustnie przez pierwszy tydzień

Amiodaron, mimo że wywiera działania niepożądane, okazał się, na podstawie wieloletnich obserwacji klinicznych, silnym lekiem zapobiegającym powstawaniu i nawrotom ciężkich, grożących życiu niemiarowości pochodzenia komorowego.

Stosuje się go doustnie przez pierwszy tydzień 600 mg w 3 dawkach podzielonych co 8 h, dawka podtrzymująca wynosi 200-400 mg/24 h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>