Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa np. odznacza się bardzo ograniczoną zdolnością do odrostu – odrastają jedynie częściowo nerwy obwodowe.

Mięśnie gładkie i mięsień sercowy zasadniczo nie odrastają, a ich ubytki zostają wypełnione przez tkankę łączną. Mięśnie prążkowane odrastają częściowo i to w sposób poronny, gdyż odrosła tkanka nie ma właściwości kurczenia się.

Spośród narządów trzewnych stosunkowo dobrze odrastają komórki wątroby i przewodów żółciowych. Komórki nerek i płuc nie mają zdolności do odrostu, komórki gruczołów trawiennych tylko w niewielkim stopniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>