Uwzględniając aterogenne działanie lipidów

Uwzględniając aterogenne działanie lipidów frakcji VLDL i LDL wydaje się uzasadnione stosowanie leków przeciwlipemicznych i diety ubogotłuszczowej bogatej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe u wszystkich chorych długotrwale leczonych ww. diuretykami.

Zaburzenia przemiany purynowej. Obecnie przyjmuje się, że występująca po stosowaniu diuretyków tiazydowych i pętlowych hiperurykemia jest spowodowana głównie hipowolemią (nasilającą wchłanianie zwrotne kwasu moczowego w kanalikach moczowych), natomiast w mniejszym stopniu zmniejszeniem wydzielania tego metabolitu przez kanaliki nerkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>