Uwzględniając miejsce i mechanizm działania

Uwzględniając miejsce i mechanizm działania łatwo przewidzieć, że leki blokujące kanały sodowe kanalika zbiorczego są słabymi diuretykami.

Mają one jednak jedną cechę, jakiej pozbawione są pozostałe diuretyki, a mianowicie, że zmniejszają wydalanie K+ z moczem, przez co mogą one przeciwdziałać kaliuretycznemu działaniu pętlowych, tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych. Łatwo wywnioskować, że podawanie tych leków jest przeciwwskazane w stanach przebiegających z niedoborem aldosteronu lub z hiperkaliemią.

Na rycinie 3.2 przedstawiono schematycznie miejsce działania poszczególnych leków moczopędnych. Znając miejsce i mechanizm działania poszczególnych leków moczopędnych, przy równoczesnym stosowaniu 2 lub nawet 3 diuretyków, można uzyskać większy niż sumaryczny skutek działania moczopędnego każdego z nich. I tak przy równoczesnym stosowaniu diuretyku pętlowego i tiazydowego skutek natriuretyczny i diuretyczny jest większy od sumy takiego skutku poszczególnych leków. Jest to spowodowane wyłączeniem kompensacyjnego wzmożonego wchłaniania Na+ w korowym odcinku kanalika dalszego, występującego przy stosowaniu samego leku pętlowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>