W hiperkalcemicznej postaci kwasicy kanalikowej

W hiperkalcemicznej postaci kwasicy kanalikowej typu IV, spowodowanej niedoborem aldosteronu lub opornością cewek na ten hormon, podawanie diuretyków pętlowych może być uwieńczone sukcesem leczniczym.

Moczówka prosta. Leki tiazydowe i tiazydopodobne, zmniejszając przesączanie kłębuszkowe oraz hamując działanie rozcieńczające kanalików dalszych, są z powodzeniem stosowane w leczeniu moczówki prostej zarówno pochodzenia przysadkowego, jak i kanalikowego. Podanie tych leków w moczówce kanalikowej indukowanej litem może być przyczyną zwiększenia stężenia Li+ w surowicy krwi. Również amiloryd, hamując napływ jonów Li+ do komórek głównych kanalika dalszego, zmniejsza oporność tego odcinka nefronu na działanie wazopresyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>