W kanaliku bliższym

W kanaliku bliższym (kanalik kręty 1° i część prosta zstępująca) wchłania się ok. 60% przesączonego w kłębuszku NaCl i H20. To wchłanianie zwrotne ma w przybliżeniu charakter izoosmotyczny, co oznacza, że w 1 1 wchłoniętej wody znajduje się około 145-150 mmol NaCl.

W grubym segmencie ramienia wstępującego pętli nefronu (Henlego) zachodzi dalsze wchłanianie zwrotne NaCl w ilości 20-30% ładunku kłębuszkowego. Ten odcinek nefronu nie jest jednak przepuszczalny dla wody, przez co woda nie ulega wchłanianiu zwrotnemu. Sprawia to, że płyn kanalikowy staje się hipotoniczny, natomiast pozakomórkowy, śródmiąższowy, hipertoniczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>