W leczeniu nadciśnienia

W leczeniu nadciśnienia znajdują zastosowanie prawie wszystkie leki P-ad- renolityczne. Brak działania po jednym z nich świadczy, że inny LBA będzie również nieskuteczny. O wyborze preparatu działającego wybiórczo lub obdarzonego właściwościami sympatomimetycznymi decydują współistniejące choroby i ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Dawki stosowane w leczeniu nadciśnienia najczęściej przekraczają dawki stosowane w innych chorobach. Zawsze jednak obowiązuje zasada rozpoczęcia leczenia od małej dawki, stopniowo zwiększanej zależnie od uzyskanego działania hipotensyjnego i tolerancji leku. Obecnie obserwuje się tendencję niezwiększania dawki do bardzo dużej, lecz kojarzenia z innymi lekami hipotensyjnymi. Duży rozrzut dawki terapeutycznej stwierdza się zwłaszcza w przypadku LBA o dużym efekcie pierwszego przejścia. Lecząc chorego preparatem o takich właściwościach należy częściej go kontrolować, zanim ustali się właściwą dla niego dawkę terapeutyczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>