W leczeniu niemiarowości

W leczeniu niemiarowości związanych z zespołem WPW poleca się sotalol, wydłużający przewodzenie i refrakcję zarówno węzła przedsionkowo-komorowe- go, jak i drogi dodatkowej. W leczeniu profilaktycznym częstoskurczu nawrot- nego przedsionkowo-komorowego mogą być przydatne także klasyczne LBA.

Ponaparstnicowy częstoskurcz przedsionkowy bywa również leczony LBA. Nowością ostatnich lat są udane próby przewlekłego stosowania LBA u chorych z omdleniem z odruchu nerwu błędnego. Decyzja o leczeniu powinna być poprzedzona oceną wyniku ostrej próby, np. z esmololem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>