W miarę usuwania wchłaniania martwej tkanki

W miarę usuwania wchłaniania martwej tkanki, ziarnina zajmuje jej miejsce w ten sposób, że nie dochodzi do powstania ubytku. Po zakończeniu wchłaniania ziarnina ulega zbliznowa- ceniu.

Organizacji ulegają, jak wyżej wspomniano, między innymi zakrzepy w naczyniach krwionośnych, a w pewnych przypadkach również wysięk włólcnikowy w pęcherzykach płucnych w toku zapalenia płuc lub wysięk włóknikowy na błonach surowiczych. Zejście procesu zapalnego przez organizację wysięku może być niekorzystne, gdyż może prowadzić np. do trwałego zarośnięcia pęcherzyków płucnych lub do trwałych zgrubień i zrostów w obrębie jam surowiczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>