W przeciwieństwie do otłuszczenia i otyłości

Istnieje pogląd, według którego otyłość jest następstwem upośledzenia zdolności uwalniania tłuszczów z tkanki zapasowej przy jednoczesnym wzmożeniu zdolności do wchłaniania tłuszczów z krwi przez tę tkankę. Byłby to więc rodzaj głodu tłuszczowego, wywołanego patologicznym magazynowaniem tłuszczu, a przejadanie się miałoby wtedy charakter zjawiska obronno-przystoso- wawczego. Zwiększony ciężar ciała stanowi duże obciążenie dla ustroju, zwłaszcza dla serca. Ponadto tkanka tłuszczowa obrastająca narządy prowadzi do ich zaniku i osłabienia, co szczególnie odbija się na mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych. Otyłość jest również czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu miażdżycy i innym zaburzeniom przemiany materii.

W przeciwieństwie do otłuszczenia i otyłości, które polegają na nadmiernym rozroście tkanki tłuszczowej, zwyrodnienie tłuszczowe, zwane również stłuszczeniem (steato- sis) polega na gromadzeniu się kropelek tłuszczu w protoplazmie komórek narządów miąższowych: wątroby (ryc. 42), nerek, mięśnia sercowego iin. Poza tym zwyrodnienie tłuszczowe spotykamy w błonie wewnętrznej tętnic w przebiegu miażdżycy.

Tłuszcz gromadzący się w plazmie komórek (uwidoczniamy go specjalnymi metodami barwienia) niejednokrotnie zajmuje większą części ich objętości, uciskając plazmę i jądro komórkowe. Blokuje to komórkę, uniemożliwiając jej funkcję i prowadząc do poważniejszych, często nieodwracalnych uszkodzeń struktury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>