W ślad za naczyniami włosowatymi

W ślad za naczyniami włosowatymi rozrastają się komórki tkanki łącznej i układu siateczkowo-śródbłonkowego. Są to przede wszystkim leukocyty, limfocyty, komórki plazmatyczne, histiocyty i fibroblasty. Komórki te odgrywają dużą rolę w fagocytozie, rozpuszczaniu i uprzątaniu.

Intensywność rozrostu ziarniny, jej skład komórkowy oraz jej struktura zależą w dużym stopniu od właściwości czynnika drażniącego, który jest jakby czynnikiem modelującym tkankę ziar- ninową. Inaczej rozrosta się tkanka ziarninowa wokół ciał obcych niezakażonych (tzw. ziarnina niezapalna), inaczej wokół ciał zakażonych (tzw. ziarnina zapalna). W wielu zapaleniach budowa tkanki ziarninowej jest charakterystyczna dla rodzaju drobnoustrojów -‘ nazywamy ją ziarniną swoistą. Niezależnie jednak od rodzaju ziarniny rola jej zawsze polega na wchłanianiu płynnych ciał obcych, na rozpuszczeniu lub fagocytozie cząsteczek stałych, na otaczaniu i oddzielaniu zdrowych tkanek od ciał obcych nierozpuszczalnych i nie podlegających fagocytozie, wreszcie na wypełnianiu ubytków w tkankach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>