W zależności od wysokości

W zależności od wysokości i od czasu trwania poszczególnych okresów gorączki możemy wyróżnić pięć jej zasadniczych typów.

– 1. Gorączka krótkotrwała (lebris ephemera) trwa 1–2 dni i cechuje się podwyższeniem ciepłoty ciała od 2,0 do 2,5° powyżej normy. Występuje ona w zatruciach i ostrych zakażeniach, które ulegają szybkiej likwidacji (np. grypa1).

– 2. Gorączka ciągła (lebris continua) jest to gorączka, w której okres szczytowy, osiągający 1,5-2° powyżej normy, może utrzymywać się na tej samej wysokości przez okres kilku dni do kilku tygodni, przy wahaniach dobowych nie przekraczających 1°. Okresy narastania i opadania mogą być krótkie lub długotrwałe. Ten typ gorączki występuje np. w zapaleniach płuc, durzę brzusznym, płonicy i wielu innych chorobach zakaźnych.

– 3. Gorączka zwalniająca (iebris ‚ remittens), zwana też skaczącą lub septyczną. Jest to gorączka, której wahania dobowe wynoszą od 1,5 do 3°. Wstępuje ona w nieżytowym zapaleniu płuc, gruźlicy płuc, w ropnicy, posocznicy oraz w innych chorobach zakaźnych, w których jady „bakteryjne dostają się do krwi nierównomiernie. W gruźlicy rozpadowej płuc i w posocznicy wahania dobowe mogą dochodzić do 5°. Jest to tzw. gorączka trawią- c a (iebris hectica), która jest wyrazem znacznego upośledzenia czynności ośrodka termoregulacji.

– 4. Gorączka przerywana (lebris intermittens), zwana również przepuszczającą, charakteryzuje się tym, że okresy gorączki o gwałtownym wzroście i spadku występują na przemian z okresami bezgorączkowymi. Ten typ gorączki występuje w zimnicy. Okresowe wzrosty ciepłoty w zimnicy spowodowane są okresowym wydostawaniem się do krwi pierwotniaków zimnicy z krwinek czerwonych. Zależnie od pierwotniaka zimnicy, który posiada okresy rozwojowe, trwające od 1 do 4 dni, przerwy między okresem gorączki trwają 1-3 i 4 dni (zimnica podzwrotnikowa, trzeciaczka lub czwar- taczka).

– 5. Gorączka powrotna (iebris recurrens) charakteryzuje się długimi okresami bezgorączkowymi, oddzielającymi okresy gorączkowe. Występuje ona przede wszystkim w durzę powrotnym. Nawroty gorączki związane są z rozmnażaniem się krętków Obermeyera i pojawianiem się ich we krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>