WCHŁANIANIE I UPRZĄTANIE CIAŁ OBCYCH

W ustroju żywym mogą znaleźć się ciała lub substancje obce dla niego i wywierające drażniące działanie na tkanki. Ciała obce mogą być pochodzenia zewnątrzuslrojowego i wewnątrzustrojowego.

Do ciał pochodzenia zewnątrzustrojowego należą wszelkiego rodzaju ciała dostające się do tkanek ustroju najczęściej w następstwie urazów, np. pociski karabinowe, odłamki pocisków artyleryjskich i min, drzazgi, strzępy ubrania, przenikające do tkanek pasożyty lub bakterie, płyny wstrzyknięte do- tkankowo itp. Ciałami pochodzenia wewnątrzustrojowego są obumarłe tkanki, np. ogniska martwicy, zakrzepy powstające za życia w świetle naczyń krwionośnych i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>