WCHŁANIANIE

Wchłanianie (resorptio) polega na wchłanianiu płynnych substancji z tkanek do naczyń. W ten sposób zostają usunięte z tkanek wstrzyknięte leki, wysięk zapalny i in. Tkanki martwe mogą ulec wchłonięciu po uprzednim rozpuszczeniu ich przez fermenty proteolityczne. Drobne cząsteczki zostają pochłonięte przez komórki żerne i ulegają w nich strawieniu – dotyczy to przede wszystkim drobnoustrojów.

ORGANIZACJA. Organizacja (organisatio) jest to stopniowe wchłanianie i uprzątanie własnych niezakażonych tkanek martwych lub skrzeplin (które są patologicznym ciałem obcym) przez wzrastającą w nie z otoczenia ziarninę niezapalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>