Według Miecznikowa

Według Miecznikowa proces starzenia się polega na stopniowym zatruwaniu organizmu przez produkty przemiany materii drobnoustrojów, żyjących stale w przewodzie pokarmowym. Wedug R u ż i c z k i przyczyną starości jest zagęszczanie się koloidalnych substancji białkowych, z których zbudowana jest plazma komórki. Stopniowe zagęszczanie się białek komórkowych w miarę wieku coraz bardziej utrudnia prawidłowy przebieg procesu przemiany materii. Olbrzymią rolę w procesach starzenia się odgrywają zmiany zwyrodnieniowe w „rusztowaniu” łącznotkankowym i istocie międzykomórkowej, w którą są jak gdyby wtopione komórki narządów i tkanek.

Na tle tych zwyrodnień następuje zarówno utrudnienie dopływu ciał odżywczych do tkanek, jak i odpływu produktów przemiany materii. Duże znaczenie w powstawaniu zaników starczych ma upośledzenie czynności nerwowo-tro- ficznych występujące równolegle z ogólnie zmniejszoną sprawnością układu nerwowego, jak obserwujemy w starości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>