Właściwości elektrofizjologiczne

LBA, podobnie jak inne leki przeciwarytmiczne, mogą wykazywać działanie proarytmiczne. Polega to na pogorszeniu istniejącej wyjściowo niemiarowości lub na ujawnieniu nowej dla chorego niemiarowości. Proarytmię po LBA obserwuje się rzadziej niż przy stosowaniu leków przeciwarytmicznych klasy I lub III.

Właściwości elektrofizjologiczne sotalolu decydują, że częściej niż pozostałe LBA jest odpowiedzialny za wystąpienie wielokształtnego częstoskurczu komoro- wego (torsades de pointes). Czynnikami sprzyjającymi tej formie proarytmii są: rzadkoskurcz, hipokalemia, wydłużenie QT (>520 ms), użycie dużej dawki sotalolu (>360 mg/24 h).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>