Woda pokarmowa

Woda pokarmowa zostaje wchłonięta do ustroju przez przewód pokarmowy do naczyń żyły wrotnej, następnie ulega zmagazynowaniu w wątrobie oraz mięśniach i skórze, skąd stopniowo przedostaje się do krwiobiegu. W ten sposób, mimo spożycia dużej ilości wody, nie dochodzi do rozwodnienia krwi. Woda ta ulega nasyceniu solami mineralnymi do stężenia odpowiadającego stężeniu osmotycznemu krwi. Nadmiar wody zostaje wydalony głównie z moczem i z potem, zabierając ze sobą część soli mineralnych.

Woda w ustroju stale krąży korytem naczyniowym, a wyciekając przez naczynia włosowate obmywa wszystkie komórki i warunkuje ich prawidłową czynność. Najbardziej istotnym momentem w tym krążeniu jest wymiana wody między krwią a tkankami. W odcinku tętniczym naczyń włosowatych woda wraz z krystaloidami w niej zawartymi przedostaje się z naczyń do tkanek, a w odcinku żylnym włośniczek z tkanek do naczyń. Część tego płynu tkankowego nie wraca jednak do koryta naczyniowego, tylko ścieka do naczyń chłonnych, tworząc chłonkę.

Siłami, które decydują o ruchu i krążeniu wody, są siły fizyczne i fizykochemiczne, jak ciśnienie hydrodynamiczne i hydrostatyczne krwi oraz ciśnienie onkotyczne białek osocza. Ciśnienie osmotyczne w warunkach fizjologicznych nie odgrywa takiej roli, gdyż sole mineralne swobodnie przenikają przez ścianki włośniczek i łatwo dochodzi do wyrównania różnicy ciśnień. W odcinku tętniczym włośniczek ciśnienie hydrodynamiczne i hydrostatyczne krwi jest większe niż ciśnienie onkostatyczne i dzięki temu bezbiałkowe osocze zostaje wyciśnięte do tkanek. W odcinku żylnym włośniczek ciśnienie hydrodynamiczne i hydrostatyczne krwi jest mniejsze niż ciśnienie onkotyczne, dzięki czemu płyn tkankowy jest wchłonięty z powrotem do naczyń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>