Wrażliwość ośrodka na temperaturę krwi

Wrażliwość ośrodka na temperaturę krwi jest niezmiernie ważnym czynnikiem termoregulacji. W przypadku porażenia tego ośrodka, albo też porażenia receptorów ciepła i zimna, przecięcia dróg nerwowych itp. dochodzi do zaburzenia termoregulacji, a ciało wyrównuje swą ciepłotę z otoczeniem, ulegając nadmiernemu oziębieniu lub przegrzaniu. Dzięki zaś wrażliwości ośrodka na zmiany ciepłoty krwi, utrzymana jest stałość ciepłoty ciała. Gdy ciepłota krwi podniesie się powyżej normy, ośrodek termoregulacji hamuje przemianę materii i wytwarzanie ciepła, a zwiększa oddawanie ciepła przez rozszerzenie naczyń skórnych, zwiększenie wydzielania potu i przyśpieszenie oddechów. Z drugiej strony, gdy ciepłota krwi obniży się, ośrodek ten zwiększa produkcję, a zmniejsza oddawanie ciepła przez skórcz naczyń skórnych i zahamowanie wydzielania potu.

W ten sposób mimo zwiększonej produkcji ciepła, np. podczas pracy, ciepłota ciała nie podwyższa się, ponieważ równocześnie następuje zwiększenie jego oddawania.

One comment to Wrażliwość ośrodka na temperaturę krwi

  • Zibi  says:

    A co jesli bysmy w zimnym pomieszczeniu przetransfuzowali zimna krew?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>