WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKÓW MOCZOPĘDNYCH

Leki moczopędne znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w leczeniu nadciśnienia tętniczego i stanów chorobowych przebiegających z obrzękami, lecz także ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, zaburzeń gospodarki wapniowej oraz innych stanów chorobowych wymienionych niżej.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE. Pomimo wielu zastrzeżeń diuretyki należą do podstawowych leków używanych do monoterapii lub terapii złożonej samoistnego nadciśnienia tętniczego występującego u osób starszych, u osób z nadciśnieniem z małym stężeniem reniny oraz u chorych rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym. Działanie hipotensyjne tych leków polega głównie na zmniejszeniu wolemii i objętości wyrzutowej serca. Leki te mają również pobudzać biosyntezę prostaglandyn o działaniu rozszerzającym naczynia oraz zmniejszać wrażliwość miocytów naczyniowych na działanie endogennych substancji wazopresyjnych (aminy katecholowe, endotelina itp.). Czynnikami osłabiającymi działanie hipotensyjne diuretyków są: hipokalemia i aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron. Można temu zapobiec, podając równocześnie z diuretykami pętlowymi, jak i tiazydami inhibitory kanałów sodowych kanalików zbiorczych (amiloryd, triamteren, spironolaktony) i (lub) leki blokujące receptory (3-adrenergiczne (hamują one układ reni- na-angiotensyna oraz napływ K+ do komórek). Leki moczopędne w znacznym stopniu nasilają także hipotensyjne działanie leków o działaniu rozkurczającym naczynia, leków sympatykolitycznych oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny. Umożliwia to stosowanie możliwie najmniejszej dawki leku moczopędnego. U chorych na nadciśnienie tętnicze leki moczopędne znamiennie zmniejszają ryzyko wystąpienia udarów mózgu, nie wpływają natomiast na śmiertelność spowodowaną tą chorobą. Brak kardioprotekcyjnego działania leków moczopędnych wydaje się być spowodowany ich działaniami niepożądanymi na gospodarkę węglowodanową, tłuszczową, purynową oraz na układ renina-angiotensyna-aldo- steron.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>