WSKAZANIA LECZNICZE

Nadciśnienie tętnicze. W 1964 r. Prichard opisał hipotensyjne właściwości LBA. Sądzi się, że LBA obniżają ciśnienie tętnicze krwi wskutek swych właściwości blokowania czynności receptorów P-adrenergicznych. Działanie hipotensyjne tych leków jest niezależne od obecności czy braku aktywności sympatomimetycznej, lub też kardiowybiórczości. Dotychczas powstały następujące teorie mechanizmu działania hipotensyjnego LBA: wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, działanie blokujące neurony adrenergiczne, działanie przeciwreninowe, wtórne zmniejszanie objętości minutowej serca oraz przestrojenie baroreceptorów w regulacji ciśnienia tętniczego. Istnieje możliwość, że leki o tak szerokim zakresie działania, jak LBA, mogą obniżać ciśnienie krwi wskutek działania więcej niż jednego mechanizmu.

LBA są skuteczniejsze w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób młodszych – skuteczność osiąga 60-80%. U chorych powyżej 60 rż. skuteczność ich maleje do 20%. Skutek działania nie pojawia się po pierwszych dawkach, a dopiero po ok. tygodniu, a u części chorych po 4-8 tygodniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>