Wykazano, że LBA zwiększają wytwarzanie prostacykliny PG12

Stwierdzono, że LBA zmniejszają powysiłkowe zwiększenie stężenia VIII czynnika krzepnięcia oraz fibrynolizy, hamują agregację płytek krwi i ich przylepność do kolagenu oraz uwalnianie tromboksanu A2. Zwiększają natomiast wytwarzanie tych prostanoidów, które rozszerzają naczynia. W warunkach niedokrwienia mogą stabilizować błony lizosomalne.

Wykazano, że LBA zwiększają wytwarzanie prostacykliny PG12 w ścianie tętnicy wieńcowej, co najpewniej chroni blaszkę miażdżycową przed pęknięciem, a przez to pośrednio przed zakrzepem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>