Wykorzystując działanie hemodynamiczne

Wykorzystując działanie hemodynamiczne, metaboliczne i elektrofizjologiczne, LBA stosuje się w leczeniu chorych z zawałem serca, w okresie ostrym, jak i po zawale. Podstawą takiego postępowania są wyniki licznych programów naukowych, obejmujących ponad 50 000 populację chorych. LBA podawane w ostrym okresie zawału powodują zmniejszenie: częstości migotania komór, wczesnej śmiertelności, obszaru martwicy oraz liczby incydentów pęknięcia serca. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się dożylnym podaniem LBA, a następnie podaje się go doustnie. Uzyskany rezultat najpewniej zależy od czasu wdrożenia leczenia

– im wcześniej w ostrym okresie poda się LBA, tym lepiej. Leczenie to wymaga oczywiście intensywnego nadzoru. Preferowane są LBA pozbawione aktywności sympatomimetycznej, a najwięcej korzystnych informacji istnieje na temat stosowania propranololu, metoprololu i atenololu. W piśmiennictwie można znaleźć publikacje kwestionujące stosowanie LBA w świeżym zawale, gdyż większość korzystnych prób z LBA pochodzi z okresu przed terapią trombolityczną. LBA podawane równocześnie z lekami trombolitycznymi wykazują działanie mniej przekonujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>