ZABURZENIA CIEPŁOTY CIAŁA

Przyczyną zmian ciepłoty ciała mogą być: . – 1) nadmierne wahania temperatury otoczenia, – 2) zaburzenia czynności ośrodka termoregulacji.

Jeżeli temperatura otoczenia ulegnie tak wielkiemu obniżeniu, że mimo wzmożenia procesów dysymilacji i zmniejszenia oddawania ciepła ustrój traci nadmierne ilości ciepła, wówczas temperatura jego ulega obniżeniu. Stan taki nazywamy h i p o- t e r m i ą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>