ZABURZENIA CZYNNOŚCI NERWOWYCH

W czasie gorączki występują zawsze znaczne zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Na ogół gorączka działa pobudzająco na korę mózgową, wywołując podniecenie psychiczne i bezsenność w wysokiej gorączce przy równoczesnym ograniczeniu świadomości dochodzi

Typy gorączki. niekiedy do tak znacznego podniecienia, że chory krzyczy, zrywa się z łóżka, wypowiada słowa bez związku logicznego (bredzi), ma różne złudzenia wzrokowe i słuchowe itp. Mówimy, że chory majaczy. Najczęściej po okresie takiego podniecenia dochodzi do znacznego wyczerpania i zahamowania czynności kory mózgowej, chory staje się apatyczny, w końcu zapada w półsen, względnie sen. Niekiedy czynnik gorączkotwórczy działa równocześnie porażająco na ośrodkowy układ nerwowy, wtedy oczywiście brak jest objawów pobudzenia, a chory od początku jest „odurzony”.

W gorączce dochodzi również do zaburzenia czynności ośrodków wegetatywnych, zwłaszcza ośrodka naczynioruchowego i oddechowego. Następuje ich częściowe zahamowanie, przy czym niekiedy w wysokiej gorączce istnieje poważne niebezpieczeństwo ich porażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>