ZABURZENIA GOSPODARKI WAPNIOWO-FOSFOROWEJ

Wopń i fosfor należą do najbardziej podstawowych składników mineralnych w ustroju, przy czym prawidłowy stosunek ilościowy wapnia do fosforu, regulowany przez hormon przytarczyc i witaminy D , jest między innymi warunkiem utrzymania stałości środowiska wewnętrznego ustroju.

Wapń, którego głównym źródłem naturalnym jest mleko, w postaci rozpuszczalnej i zjonizowanej bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, uszczelnia naczynia krwionośne, hamuje nadmierną pobudliwość nerwowo-mięśniową, pobudza układ współ- czulny, działa odczulająco i przeciwzapalnie. W postaci słabo zjonizowanych związków (fosforanów i węglanów) tworzy nieorganiczny zrąb kości i zębów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>