ZABURZENIA GOSPODARKI ŻELAZAWEJ

Żelazo stanowi ważny i niezbędny dla życia składnik ustroju. Żelazo wchodzi w skład barwnika krwinek czerwonych (hemoglobiny) oraz znajdujących się w każdej komórce fermentów oddechowych, biorących udział w procesach utleniania i redukcji. Niedobór żelaza powoduje zahamowanie wytwarzania się krwinek czerwonych i obniżenie się poziomu hemoglobiny, prowadząc do powstania niedokrwistości niedobarwliwej. Przyczyną niedoboru żelaza są najczęściej zaburzenia jego wchłaniania w jelitach – wchłanianie bowiem żelaza może się odbywać tylko w obecności kwasu solnego oraz swoistych fermentów. Żelazo podane w nadmiarze zwykle nie ulega wchłonięciu z jelit. Wprowadzone inną drogą ulega wychwyceniu przez układ siatecz- kowo-śródbłonkowy.

WYTRĄCANIE SOLI MINERALNYCH Z ROZTWORU Wytrącanie soli mineralnych nie zawsze jest zjawiskiem patologicznym. Jak wiadomo, w warunkach fizjologicznych sole wapniowo-fosforowe osadzają się w tkance kostnawej, nadając jej w ten sposób postać i własności tkanki kostnej. Patologiczne wypadanie soli mineralnych z roztworów może być następstwem:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>