ZABURZENIA ILOŚCIOWE

Zaburzenia ilościowe gospodarki białkowej sprowadzają się prawie wyłącznie do niedoboru białka, czego wyrazem jest ujemny bilans azotowy (przewaga ilości wydalanego azotu nad ilością azotu dostarczanego w postaci pokarmów białkowych). Ujemny bilans azotowy występuje w głodzeniu i gorączce. Występują wówczas zaniki, zwyrodnienia, wychudzenia oraz szereg zaburzeń ogólnych, określonych nazwą choroby głodowej. Zaburzenia o typie choroby głodowej występują nie tylko wskutek niedoboru ogólnej ilości białek, ale również wówczas, gdy ustrój otrzymuje białka niepełnowartościowe. Do najbardziej charakterystycznych objawów niedoboru białka należą obrzęki głodowe oraz martwica i marskość wątroby.

Obrzęki głodowe powstają wskutek obniżenia się poziomu białek osocza krwi w głodzie białkowym. Białka osocza wytwarzane są przez wątrobę z dostarczonych w pokarmach aminokwasów. W głodzie białkowym ilość białek osocza wybitnie się zmniejsza, co prowadzi do obniżenia ciśnienia onlco- tycznego i przesączania się osocza przez naczynia. Na powstawanie obrzęków głodowych mają wpływ jeszcze inne czynniki dodatkowe, jak np. zatrzymanie soli mineralnych w tkankach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>