ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ

Przemiana węglowodanów może ulec zaburzeniom albo w sensie przewagi czynników hiperglikemicznych, albo hipoglikemicz- nych. W pierwszym przypadku dochodzi do przecukrzenia krwi z równoczesnym upośledzeniem wykorzystania glukozy przez tkanki, w drugim zaś – do niedocukrzenia krwi.

Hiperglilcemia. Przecukrzenie krwi może być spowodowane przede wszystkim nadmierną podażą cukru (hiperglilcemia pokarmowa). Poza tym hiperglikemia występuje w chwilach sil- nych emocji, w nadczynności tarczycy, w sympatykotonii oraz pod wpływem podrażnienia ośrodka przemiany węglowodanowej. Doświadczalnie udaje się wywołać tego rodzaju hiperglikemię przez nakłucie dna III komory mózgu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>