ZABURZENIA W KRĄŻENIU

W czasie gorączki występuje dość znaczne przyśpieszenie czynności serca. Średnio na 1° liczba skurczów wzrasta do 10 na minutę. Przyczyną tego jest zarówno bezpośrednie działanie pobudzające jadów bakteryjnych na ośrodki wegetatywne, kierujące czynnością serca, oraz na układ bodźcoprzewodzący serca, jak również wzmożenie przemiany materii. Równocześnie zmniejsza się intensywność rozkurczów, skraca się pauza rozkurczowa, co upośledza ukrwienie i odżywianie mięśnia sercowego. Poza tym dochodzi do zwyrodnienia miąższowego mięśnia sercowego. W niektórych chorobach, np. w durzę brzusznym, mimo wysokiej gorączki występuje jednakże zwolnienie czynności serca (brady- caidia ).

Ciśnienie krwi ulega w gorączce podwyższeniu w następstwie pobudzenia ośrodka naczynioruchowego. Często jednak ośrodek ten ulega porażeniu, zwłaszcza przy nadmiernej hipertermii, dochodzi wówczas do nagłego obniżenia ciśnienia krwi (zapaści). Dlatego w gorączce należy podawać choremu leki pobudzające ośrodek naczynioruchowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>