ZABURZENIE GOSPODARKI SODOWO-POTASOWO-CHLOROWEJ

Sód i potas występują w ustroju przede wszystkim w postaci połączeń z chlorem (chlorki). Poza tym sód występuje w postaci fosforanu sodowego. Chlorki sodowy i potasowy odgrywają zasadniczą rolę w regulacji gospodarki wodnej oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia osmotycznego.

Fosforany sodowe spełniają rolę buforów krwi. Potas poza tym wpływa hamująco na pobudliwość aparatu mięśniowo-nerwo- wego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>