Zanik z ucisku

Zanik z ucisku spowodowany jest uciskiem na tkankę lub narząd, wywołanym przez ciało obce, tętniaki, guzy nowotworowe, płyn gromadzący się w jamach ciała i in. Odgrywa tu rolę nie tylko uciśnięcie naczyń krwionośnych, ale również bezpośredni ucisk na komórki, upośledzający ich czynności życiowe. Typowym przykładem zaniku z ucisku jest wodogło-wie — zanik mózgu pod działaniem nadmiernej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, gromadzącego się w komorach lub w przestrzeni podpajęczynówkowej. Innym przykładem jest r o- z e d m a płuc, tj. zanik ścian pęcherzyków płucnych wskutek wzrostu ciśnienia powietrza oddechowego na ścianki pęcherzyków, co powoduje między innymi przy utrudnionym wydechu, np. w dychawicy oskrzelowej.

Zanik z nieczynności może być wywołany np. unie-ruchomieniem danego narządu lub uszkodzeniem nerwów unerwiających dany narząd. Prawidłowa praca narządu warunkuje prawidłowy rytm jego przemiany materii – właściwy stosunek przyswajania do rozpadu.

W czasie pracy wytwarzają się w komórkach pewne produkty przemiany materii, które wpływają rozszerzająco na naczynia włosowate (a tym samym na lepsze ukrwienie) oraz pobudzają czynność nerwowo-troficzną. W narządzie nie pracującym komórki jak gdyby drzemią, procesy życiowe słabną, występuje zanik. Przykładem zaniku wywołanego unieruchomieniem jest zanik mięśni kończyny w długotrwałym opatrunku gipsowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>