ZANIKI FIZJOLOGICZNE

Zaniki fizjologiczne, które określamy najczęściej nazwą i n- w o 1 uc j i (involutio), występują w różnych okresach życia, nawet już w okresie zarodkowym, a natężenie tych procesów wzrasta w ciągu życia osobniczego. U płodu ulega inwolucji np. błona źrenicza, u noworodka naczynia pępkowe, u dzieci zanika w okresie pokwitania grasica, a znacznej inwolucji ulega też tkanka chłonna gardła i przewodu pokarmowego.

W wieku dojrzałym zanikają w pewnym stopniu narządy nie pracujące, zwłaszcza mięśnie, oraz macica po porodzie i sutki po ukończeniu karmienia. W okresie przekwitania zanikają gruczoły płciowe. W późniejszym okresie starości występuje stopniowy zanik wszystkich narządów i tkanek, zwany zanikiem starczym.

Zanik starczy (atrophia senilis) nie jest spowodowany czynnikami chorobotwórczymi, jest po prostu wynikiem starzenia się, procesu obejmującego cały organizm. Istota starości nie jest jeszcze dokładnie poznana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>