ZANIKI PATOLOGICZNE

Wśród zaników patologicznych spowodowanych czynnikami chorobotwórczymi wyróżniamy, ze względu na mechanizm ich powstawania, trzy zasadnicze typy:

– 1) zanik z niedoboru wywołany niedostateczną podażą składników potrzebnych do życia (składników odżywczych i tlenu) – 2) zanik z ucisku wywieranego przez różne czynniki. Ucisk upośledza procesy przemiany w komórkach

– 3) zanik z nieczynności, w którym znaczną rolę odgrywa zniesienie działalności neurotroficznej. Zanik z niedoboru może być spowodowany zaburzeniami ogólnymi (np. głodzenie) lub miejscowymi (niedokrwienie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>