ZEJŚCIE MARTWICY

Zejściem martwicy może być: – 1) zbliznowacenie na skutek odczynowego wrastania tkanki łącznej z otoczenia w ognisko martwicy,

– 2) oddzielenie i odpadnięcie martwych części dzięki rozpuszczającemu działaniu leukocytów wchodzących w skład tzw. tkanki żiarninowej, która wytwarza się na pograniczu tkanki martwej,

– 3) zwapnienie na skutek wytrącenia się soli wapnia w tkankach martwych, – 4) zropienia tkanki martwej na skutek jej zakażenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>