Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny

Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH). Zespół ten, spowo-dowany ortotopowym lub heterotopowym nadmiernym wydzielaniem ADH, jest

m.in. przyczyną hiponatremii. Uwzględniając fakt, że diuretyki pętlowe blokują wchłanianie NaCl w ramieniu wstępującym kanalika dalszego, uniemożliwiają powstanie hipertonicznego płynu śródmiąższowego oraz zagęszczanie moczu zależne od ADH. W ten sposób umożliwiają one wydalanie nadmiaru „wolnej” wody z organizmu, będącej przyczyną hiponatremii. Czasem zachodzi potrzeba równoczesnego podawania diuretyku pętlowego z hipertonicznym roztworem chlorku sodowego.

Inne wskazania. Należy wymienić zatrucia (stosowane są diuretyki pętlowe w celu wywołania diurezy wymuszonej, a w zatruciach słabymi kwasami, np. barbituranami lub kwasem acetylosalicylowym, acetazolamid), jaskrę (stosuje się acetazolamid zmniejszający wydzielanie płynu do przedniej komory oka), padaczkę (w petit mai stosuje się acetazolamid), zasadowicę nieoddecho- wą indukowaną diuretykami potasopędnymi lub glikokortykosteroidami (wskazane jest podanie acetazolamidu), hiponatremię przebiegającą z hiper- wolemią (zaleca się diuretyki tiazydowe lub pętlowe podawane równocześnie z hipertonicznym roztworem chlorku sodowego), hiperfosfatemię (zaleca się stosowanie acetazolamidu), osteoporozę (leki tiazydowe mają zwiększać mineralizację kości) oraz dychawicę oskrzelową (diuretyki pętlowe zmniejszają wydzielanie śluzu przez nabłonek dróg oddechowych oraz, podane w inhalacjach, zapobiegają skurczowi mięśni gładkich oskrzelików).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>