Zespół serca hiperkinetycznego

LBA mogą wspomagać konwencjonalne leczenie kardiomiopatii rozstrzenio- wej. Istnieje wiele dowodów, że leki te mogą poprawić tolerancję wysiłku, frakcję wyrzutową komory lewej, a także przeżycie w tej grupie chorych. Mechanizm działania LBA jest tu z pewnością złożony, lecz ważną rolę przypisuje się normalizacji gęstości receptorów p, -adrenergicznych i przywróceniu ich wrażliwości. Decydując się na zastosowanie LBA w kardiomiopatii rozstrzeniowej należy pamiętać, że leki te mają ujemne działanie inotropowe i mogą pogorszyć stan chorego. Istnieją też doniesienia, że zastosowanie LBA zmniejsza występowanie napadów hipoksemicznych w zespole tetralogii Fallota.

Zespół serca hiperkinetycznego. Leki P-adrenolityczne odgrywają również istotną rolę w leczeniu zespołu serca hiperkinetycznego. Powodują one zwolnienie częstości czynności serca, lepszą tolerancję wysiłku, ustąpienie arytmii. Stosowane dawki są najczęściej niewielkie (np. propranolol 40-80 mg/24 h).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>