ZGORZEL

Zgorzelą (gangraena) nazywamy rozkład martwych tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce). Warunkiem powstania zgorzeli jest obecność dostępnego dla beztlenowców ogniska martwicy, które stwarza warunki sprzyjające ich rozwojowi (odpowiednią wilgotność i temperaturę). Zgorzel powstaje więc tylko w tkankach łączących się ze światem zewnętrznym, dostępnych dla bakterii gnilnych, np. w powłokach skórnych (po ich zmiażdżeniu), w płucach, miazdze próchniejącego zęba i w jelitach, gdzie bakterie stale przebywają. Odróżniamy dwie zasadniczne postacie zgorzeli:

– 1) zgorzel wilgotna, czyli właściwa (gangraena hu- mida), – 2) zgorzel sucha, czyli rzekoma (gangraena sicca).

Zgorzel wilgotna występuje w dwu odmianach różniących się etiologią, obrazem klinicznym i anatomopatologicznym. Są to: – a) zgorzel zwykła (gangraena simplex) – b) zgorzel gazowa (gangraena emphysematosa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>