ZMIANY BARWNIKOWE

Zmianami barwnikowymi nazywamy odkładanie się w tkankach ustroju barwnych substancji chemicznych. Są one zwykle następstwem zaburzeń odtruwania i wydalania barwników zewnętrznych, względnie zaburzeń przemiany materii barwników ustrojowych.

Odróżniamy barwniki: – 1) pochodzenia zewnętrznego, – 2) pochodzenia wewnętrznego. Substancje barwne pochodzenia zewnętrz-nego dostają się do ustroju drogą pokarmową, oddechową lub przez skórę. Najczęściej są to metale ciężkie, jak: ołów, srebro, rtęć, których kontakt z ustrojem zależy od stykania się z nimi w warunkach pracy zawodowej lub od stosowania soli tych metali w postaci leków.

Sole srebra odkładając się w tkankach, powodują ich szaroczarne zabarwienie, zwłaszcza skóry. Powodują jednocześnie ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe. Zespół tych zmian nazywamy srebrzycą (argyria).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>