ZMIANY CZYNNOŚCI ORGANIZMU W GORĄCZCE

Podwyższenie ciepłoty ciała stwarza odmienne warunki dla czynności życiowej komórek i tkanek ustroju. Dochodzi do zaburzenia przemiany materii komórek, a w następstwie do ich zmian

NOOMA OKPES OKPES OKPES NODMA NARASTANIA SZCZYTÓW ZEJŚCIA – 47. Przebieg gorączki. Zmiany czynności organizmu w gorączce.

Ryc. zwyrodnieniowych. Powoduje to nieprawidłową czynność narządów, a przede wszystkim najbardziej wrażliwego układu nerwowego, co odbija się na czynności całego ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>